You are currently viewing Обобщение от Националния доклад за Северна Македония в рамките на проекта „Рома плюс“

Обобщение от Националния доклад за Северна Македония в рамките на проекта „Рома плюс“

С оглед на пандемията, ромите в Северна Македония са сериозно застрашени от пандемията Covid 19. Специално внимание трябва да се обърне на ромските селища и население около Северна Македония. Тъй като има случаи, в които ромите живеят без вода и електричество, а санитарните условия са лоши, младежите и възрастните са практически изключени от образование и следователно са застрашени от социално изключване. По този начин незабавният отговор на проблема с разпространението на Covid-19 в македонските ромски селища е жизненоважен. Лошите условия на живот довеждат до това децата имат затруднения да участват в дистанционно обучение. Пренаселените къщи не са благоприятни за учене, много от тях нямат компютри вкъщи или родителите са неграмотни или са завършили само няколко класа в училище и не могат да помогнат на децата си.