You are currently viewing Откриваща среща

Откриваща среща

Радваме се да обявим, че се проведе официалната откриваща среща по проект „Roma Plus – Повишаване на грамотността и измислителните уменията на ромите“. На 22/01 всички партньори имаха възможност да се срещнат онлайн, да обменят идеи и да обсъдят следващите стъпки на този много динамичен Консорциум.

Основната цел на „Рома плюс“ е да обучава и намалява степента на отпадане на възрастни (нискограмотни) роми, като същевременно повишава уменията и компетенциите на обучителите за възрастни при използването на съвременни техники за обучение, съобразени с културата на ромите.

Консорциумът се състои от следните партньори:

  • ГРАЖДАНСКА АСОЦИАЦИЯ ЗА ПОДКРЕПА НА МАРГИНАЛИЗИРАНИ ГРУПИ РОМСКИ ЦЕНТЪР СКОПИЕ (Северна Македония)
  • Симплексис (Гърция)
  • BK Consult GbR (Германия)
  • Център за междуетнически диалог и толерантност Амалипе (България)

Проектът се финансира от ERASMUS+ KA2 – Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики. Стратегически партньорства за образование на възрастни