Рома плюс

Повишаване на грамотността и изчислителните уменията на ромите

Рома плюс

Проект „Рома плюс“ има за цел разработването на нов успешен модел за обучение от връстници за възрастни (слабограмотни) роми, увеличаване на привлекателността на обучението и намаляване на процента на отпадане сред ромското население, като същевременно се подобряват уменията и компетентностите на възрастните обучители/учители в използването на нови техники за обучение на възрастни, съобразени с нуждите и особеностите на нискограмотното възрастно ромско население.

Целта на ROMA Plus ще бъде постигната чрез:

Повишаване на уменията и компетенциите на учителите за възрастни, работещи с малограмотни възрастни роми

Разработване на учебни материали за връстници, насочени към малограмотни възрастни роми, създаване на a учебен опит, който ще повиши техните грамотни умения и компетенции

Партньори

Гражданска Асоциация За Подкрепа На Маргинализирани Групи Ромски Център Скопие (Координатор)

Център за междуетнически диалог и толерантност Амалипе

Симплексис

BK Consult GbR

Контакт