Обобщение от Националния доклад за Северна Македония в рамките на проекта „Рома плюс“

С оглед на пандемията, ромите в Северна Македония са сериозно застрашени от пандемията Covid 19. Специално внимание трябва да се обърне на ромските селища и население около Северна Македония. Тъй…

Continue ReadingОбобщение от Националния доклад за Северна Македония в рамките на проекта „Рома плюс“

Откриваща среща

Радваме се да обявим, че се проведе официалната откриваща среща по проект „Roma Plus - Повишаване на грамотността и измислителните уменията на ромите“. На 22/01 всички партньори имаха възможност да…

Continue ReadingОткриваща среща