You are currently viewing Објавен е 4-тиот билтен

Објавен е 4-тиот билтен

Објавен е 4-тиот билтен

Проектот РОМА ПЛУС можеби завршува, но напорите за негова одржливост мора да продолжат за да се исполнат неговите цели, не само на регионално и национално ниво, туку и на европско ниво.