You are currently viewing Прв состанок

Прв состанок

Задоволство ни е да го објавиме официјалниот почеток на состанокот за проектот „Рома плус – Зајакнување на вештините за писменост и броење кај Ромите“!! Сите партнери на 22/01 имаа можност да се запознаат меѓусебно онлајн, да разменат идеи и да ги опишат следните чекори на овој многу динамичен Конзорциум.
Главната цел на „Рома плус“ е да се обучи и да се намали стапката на осипување на возрасни Роми, а истовремено да се зајакнат вештините и компетенциите на возрасните обучувачи/наставници за користење на современи техники за обука на возрасни, приспособени на ромската култура.


Конзорциумот е составен од следните партнери:

  • ЗДРУЖЕНИЕ НА ГРАЃАНИ ЗА ПОДДРШКА НА МАРГИНАЛИЗИРАНИ ГРУПИ РОМСКИ РЕСУРСЕН ЦЕНТАР СКОПЈЕ (Северна Македонија)
  • Симплексис (Грција)
  • BK Consult GbR (Германија)
  • АМАЛИПЕ (Бугарија)
  • Проектот е финансиран од ЕРАЗМУС+ КА2 – Соработка за иновации и размена на добри практики. Стратешки партнерства за образование на возрасни