Заклучок од Националниот извештај за Северна Македонија во рамките на проектот Рома плус

Со однос на пандемијата, Ромите се најсериозно згорозена етничка група во Северна Македонија. Посебно внимание треба да се посвети на населбите и местата каде живеат Роми низ Северна Македонија. Од…

Continue ReadingЗаклучок од Националниот извештај за Северна Македонија во рамките на проектот Рома плус

Прв состанок

Задоволство ни е да го објавиме официјалниот почеток на состанокот за проектот „Рома плус – Зајакнување на вештините за писменост и броење кај Ромите“!! Сите партнери на 22/01 имаа можност…

Continue ReadingПрв состанок